CC ONG – Delegació Vilassar de Mar

Objectius

L’objectiu principal de CC ONG AYUDA AL DESARROLLO és oferir ajuda als països en vies de desenvolupament en totes les seves variants (educació, sanitat, infraestructures, cultura, treball, etc.), així com en totes aquelles activitats referents a la informació i a la formació de persones per a treballs d’ajuda a la realització de projectes (escoles, tallers ocupacionals, micro-crèdits, etc), promovent el progrés econòmic i social i millorant les seves condicions de vida.

Delegació Vilassar de Mar

El treball d’aquesta delegació pretén oferir ajuda al tercer món. Ens centrem en identificar necessitats, realitzar un projecte, buscar finançament i cobrir la necessitat. Bàsicament ens trobem centrats en zones rurals de Senegal.

Des d’aquesta delegació pretenem promoure la participació ciutadana, d’empreses i d’estaments oficials…

Tots els recursos generats per la delegació són invertits en projectes, ja que CC ONG no posseeix cap tipus de patrimoni.

Valors

CC ONG es regeix pels cinc valors següents: 

Dignitat: Aquesta organització es regeix per la Declaració Universal dels Drets Humans i pels Objectius del Mil·lenni promoguts per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) per promoure la dignitat de les persones.

Igualtat entre gèneres: CC ONG creu per sobre de tot en la igualtat de les persones. Per això, lluita contra la discriminació de sexe, incloent la perspectiva de gènere en totes les seves polítiques i realitzant accions de sensibilització (conferències, articles, escrits, etc.) per totes les persones.

Sostenibilitat: Adapta tots els seus projectes a criteris clars de sostenibilitat del desenvolupament social, econòmic i mediambiental.

La sostenibilitat social ve donada per les bases de participació democràtica per part de la població, per la formació d’individus, per polítiques de gènere i igualtat i per polítiques clares de cultura i pau.

La sostenibilitat econòmica procura que cada euro invertit doni un resultat positiu continuat que garanteixi a les famílies i comunitats uns ingresos suficients per poder portar una vida còmoda.

La sostenibilitat mediambiental es basa en el canvi climàtic, l’escalfament global i la gran sequera que afecta als països subsaharians d’una manera greu. Tot això fa que els projectes hagin de tenir un component indispensable de procurar un respecte a tots els recursos naturals.

Compromís: Des de la creació de CC ONG, s’ha mantingut sempre un vincle que va més enllà de complir amb una obligació, que és posar en joc les capacitats per treure endavant tot allò que es pretén aconseguir.

Transparència: En tot moment, s’actua de forma ètica, transparent, íntegra i honesta. Es tracta d’una organització totalment altruista amb moltes ganes de millorar la vida d’aquelles persones que no poden optar a les necessitats més bàsiques. Posem tot el nostre entusiasme i energia en tot el que fem perquè creiem que els hi aportem una millor vida.